Budowa

Ekspertyza budowlana – ile kosztuje i kiedy warto ją wykonać?

Ekspertyza budowlana to dokument sporządzony na podstawie pomiarów i oględzin budynku. Potwierdza ona aktualny stan techniczny nieruchomości, w tym instalacji wewnętrznych, wyposażenia, a także wskazuje ewentualne awarie i usterki wymagające naprawy.

Czym jest ekspertyza budowlana?

Ekspertyza budowlana to dokument, a właściwie zbiór dokumentów, poświadczających aktualny stan techniczny nieruchomości. Ekspertyza może być wykonywana na potrzeby sprzedaży bądź zakupu budynku, ale też na zlecenie inspekcji budowlanej, policji, czy prokuratury – w takich przypadkach służy jako dowód w sprawach karnych. Podczas wykonywania ekspertyzy budowlanej nieruchomości wykonywane są między innymi obiektywne badania materiałów użytych do jej budowy. Ponadto, wykonywane są specjalistyczne wyliczenia wytrzymałości poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynku. Dzięki temu możliwe jest wykazanie wszelkich nieprawidłowości, a także zlecenie niezbędnych prac naprawczych.

Z czego składa się ekspertyza budowlana?

Profesjonalnie wykonana ekspertyza budowlana, powinna składać się z dwóch części – obliczeniowej oraz opisowej, przydatna jest też również dokumentacja fotograficzna. W gotowej ekspertyzie znajdziemy następujące elementy:

  • Opis przedmiotu
  • Cel przygotowania ekspertyzy
  • Opis stanu technicznego nieruchomości
  • Analizę techniczną zaobserwowanych w obrębie nieruchomości zjawisk
  • Wykaz przeprowadzonych badań
  • Dokumentacja rysunkowa oraz fotograficzna
  • Wnioski na temat stanu technicznego budynku
  • Zalecenia w sprawie ewentualnych napraw, a także sposobu ich przeprowadzenia

Kto może przygotować ekspertyzę budowlaną?

Ekspertyzę budowlaną zgodnie z Uchwałą nr 1/08 Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa powinna przeprowadzić osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane, a także tytuł rzeczoznawcy budowlanego. Dobrze, aby był to tytuł w zakresie projektowania, a także wykonawstwa – zagwarantuje to, że osoba wykonująca ekspertyzę będzie dysponowała niezbędną specjalistyczną, wiedzę techniczną.

Zapraszamy do dyskusji


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.